Πωλείτε ο εν λόγω σάκος σε άριστη κατάσταση ελάχιστα χρησιμοποιημένος
Μοντέλο 2017 τιμή 70€
Παρακαλω επικοινωνήστε μαζί μου με γραπτό μήνυμα για λεπτομέρειες .
Ευχαριστώ