Πωλείται η ρακέτα Head Graphene Radical Pro, 310gr άπλεχτη, L3 grip, κατάσταση άριστη, τιμή 70 ευρώ, φωτογραφίες μέσω email.
Review στο https://www.youtube.com/watch?v=M-jVdlKuReM&t=61s