Πωλούνται 2 ρακέτες wilson blade tour 93 blx 324gr 93sq in 18X20 L3
Κατάσταση καλή CE9F92AF-8534-4D5E-B0B6-01FD8309FF07.jpgE8397434-03CB-44D4-B168-F57136AEAAAF.jpg
Τιμή 80 οι δυο 45 η μια
Παρακαλώ μήνυμα στο κινητό γιατί δεν μπαίνω καθημερινά στο φόρουμ
6932727255
Τάσος