Ζητείται η ρακέτα του τίτλου (Ezone 98+)σε λαβή 3 ή 4. Αναλόγως σε τί κατάσταση είναι προσφέρω μέχρι 100¤.