δεν έχω απόδειξη, την πήρα από έναν φίλο.
η ρακέτα υπάρχει ακόμα.