Αναφέρω το συγκεκριμένο γήπεδο γιατί με βολεύει περισσότερο. (μεσαίου επιπέδου και πάνω)