Ζητείται ρακέτα Wilson Blade 104 L3
https://www.wilson.com/en-us/tennis/...-tennis-racket