Πωλούνται δύο ρακέτες Head Graphene XT Radical η μία MP & η άλλη MP A
295 γραμμάρια με κεφάλι 98 και λαβή 2.
Είναι και οι δύο σε πολύ καλή κατάσταση, και πωλούνται και οι δύο μαζί 150 ευρώ.