Πωλoύνται οι Head Graphene XT Prestige S L3 και Head MXG 3 L3 και οι δύο ελάχιστα παιγμένες χωρίς καμία φθορά.

Τιμή 100 ευρώ η Prestige και 160 η MXG 3