Πωλούνται 5 συσκευασίες χορδές του τιτλου
3 μαύρες 2 κίτρινες
Αγορασμένες πριν ενα μήνα, δεν ταιριάζουν στο στυλ του παιχνιδιού μου
25€ όλες μαζι
695 676 0331