εντυπώσεις κανείς από τα προηγούμενα??
ελπίζω να ισχύει ο τίτλος ερασιτεχνικο, εκτός από την κατηγορία open..