Σάκος Wilson Pro Staff 9 tennis bag
2 μεγάλες θήκες για ρακέτες ή μια με Thermoguard και 4 μικρότερες καινούργιος στη συσκευασία του
Περιοχή Αργυρούπολη χέρι με χέρι ή αποστολή πανελλαδικά κατόπιν κατάθεσης

70Ε

6958779735