Ζητείται η ρακέτα του τίτλου σε grip 2 τηλέφωνο 6974036736