Καλημέρα,

Παίζω γύρω στους 4-5 μήνες, κάνοντας 2 μαθήματα την εβδομάδα.

Θα ήθελα κάποιον συμπαίκτη σε αντίστοιχο επίπεδο ώστε να ανταλλάζουμε καμιά μπαλιά, έστω μια φορά την εβδομάδα

Περιοχές: Ανατολικά/Βόρεια Προάστια