Ζήτηση η ρακέτα του τίτλου σε καλή έως άριστη κατάσταση. Μία, δύο ή και τρεις. Τιμή συζητήσιμη ανάλογα της ποσότητας και της κατάστασης