Αναζήτηση συμπαίχτη Αθηνα βόρεια προάστια (πχ οακα), το επίπεδο μου είναι 3.0 / 3.5.
Επίπεδο εδώ:
https://www.active.com/tennis/articles/ntrp-guidelines-what-level-of-player-are-you