Έτσι, αυτό είναι το μέρος όπου μπορείτε, να σας ακούσω να πω ότι είμαι πολύ περίεργος