Προπονητής αντισφαίρισης, απόφοιτος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών (πρώην Τ.Ε.Φ.Α.Α.) , με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α., αναλαμβάνει μαθήματα σε παιδιά / ενήλικες όλων των επιπέδων, ατομικά /...